CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ

CVME VĨNH HƯNG
Vinh Hung Electronic - Technologies Company Limited

BẢNG GIÁ

Kính mời quý khách tham khảo bảng giá sản phẩm của chúng tôi.

A. DIMMER

Ảnh sản phẩm Loại sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán
  Dimmer CL7 - 1000W 49000
  Dimmer DA301 - 1000W 46000
  Dimmer DN201 - 1000W 47000
  Dimmer DA303 - 1000W 46000
  Dimmer DN42 - 500W 39000
  Dimmer KOREA616 -  800W 65000
  Dimmer KOREA1001 - 1000W 65000
  Dimmer KOREA1002 - 1000W 65000
  Dimmer HD207 - 2000W 150000
  Dimmer VH606 - 2000W 150000
  Dimmer VH502 - 500W 58000
  Dimmer VH602 - 1000W 68000
  Dimmer VH388 - 3000W 250000
  Dimmer VH386 - 2000W 220000

B. BỘ CHỈNH QUẠT

Ảnh sản phẩm Loại sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán
  Dimmer CL7 - 1000W 49000
  Dimmer DA301 - 1000W 46000
  Dimmer DN201 - 1000W 47000
  Dimmer DA303 - 1000W 46000
  Dimmer DN42 - 500W 39000
  Dimmer KOREA616 -  800W 65000
  Dimmer KOREA1001 - 1000W 65000
  Dimmer KOREA1002 - 1000W 65000
  Dimmer HD207 - 2000W 150000
  Dimmer VH606 - 2000W 150000
  Dimmer VH502 - 500W 58000
  Dimmer VH602 - 1000W 68000
  Dimmer VH388 - 3000W 250000
  Dimmer VH386 - 2000W 220000

C. DIMMER DÂY CAO CẤP

Ảnh sản phẩm Loại sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán
 

Dimmer cao cấp

(Dây màu trắng)

CL7 - 1000W 43000
 

Dimmer cao cấp

(Dây màu đen)

DA301 - 1000W 43000
 

Dimmer dây cao cấp

(Chiều dài theo yêu cầu)

DN201 - 1000W 47000

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất!