CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ

CVME VĨNH HƯNG
Vinh Hung Electronic - Technologies Company Limited
Dimmer CL7F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer CL7F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

49000
Dimmer CL7F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
new
Dimmer DA301 - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer DA301 - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

46000
Dimmer DA301 - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
new
Dimmer DN201F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer DN201F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

47000
Dimmer DN201F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
new
Dimmer DA303F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer DA303F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

46000
Dimmer DA303F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
new
Dimmer DN42F - 500W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer DN42F - 500W (Bộ chỉnh quạt)

39000
Dimmer DN42F - 500W (Bộ chỉnh quạt)
Dimmer KOREA616 - 800W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer KOREA616 - 800W (Bộ chỉnh quạt)

65000
Dimmer KOREA616 - 800W (Bộ chỉnh quạt)
Dimmer KOREA1001F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer KOREA1001F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

65000
Dimmer KOREA1001F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
Dimmer KOREA1002F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer KOREA1002F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

65000
Dimmer KOREA1002F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)
Dimmer VH502F - 500W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer VH502F - 500W (Bộ chỉnh quạt)

58000
Dimmer VH502F - 500W (Bộ chỉnh quạt)
Dimmer VH602F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

Dimmer VH602F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)

68000
Dimmer VH602F - 1000W (Bộ chỉnh quạt)