CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ

CVME VĨNH HƯNG
Vinh Hung Electronic - Technologies Company Limited
Dimmer CL7 - 1000W

Dimmer CL7 - 1000W

49000
Dimmer CL7 - 1000W
new
Dimmer DA301 - 1000W

Dimmer DA301 - 1000W

46000
Dimmer DA301 - 1000W
new
Dimmer DN201 - 1000W

Dimmer DN201 - 1000W

47000
Dimmer DN201 - 1000W
new
Dimmer DA303 - 1000W

Dimmer DA303 - 1000W

46000
Dimmer DA303 - 1000W
new
Dimmer DN42 - 500W

Dimmer DN42 - 500W

39000
Dimmer DN42 - 500W
Dimmer KOREA616 - 800W

Dimmer KOREA616 - 800W

65000
Dimmer KOREA616 - 800W
hot
Dimmer KOREA1001 - 1000W

Dimmer KOREA1001 - 1000W

65000
Dimmer KOREA1001 - 1000W
hot
Dimmer KOREA1002 - 1000W

Dimmer KOREA1002 - 1000W

65000
Dimmer KOREA1002 - 1000W
Dimmer HD207 -2000W (Công suất lớn)

Dimmer HD207 -2000W (Công suất lớn)

150000
Dimmer HD207 -2000W (Công suất lớn)
hot
Dimmer VH606 - 2000W (Công suất lớn)

Dimmer VH606 - 2000W (Công suất lớn)

150000
Dimmer VH606 - 2000W (Công suất lớn)
Dimmer VH502 - 500W

Dimmer VH502 - 500W

58000
Dimmer VH502 - 500W
Dimmer VH602 - 1000W

Dimmer VH602 - 1000W

68000
Dimmer VH602 - 1000W
hot
Dimmer VH388 - 3000W (Công suất lớn)

Dimmer VH388 - 3000W (Công suất lớn)

250000
Dimmer VH388 - 3000W (Công suất lớn)
Dimmer VH386 - 2000W (Công suất lớn)

Dimmer VH386 - 2000W (Công suất lớn)

220000
Dimmer VH386 - 2000W (Công suất lớn)
Dimmer cao cấp độ dài theo yêu cầu - Màu trắng

Dimmer cao cấp độ dài theo yêu cầu - Màu trắng

0
Dimmer cao cấp độ dài theo yêu cầu